KONTOR III

Tradition möter 2000-talets behov

Kundens behov
Med tillväxtambitioner behöver äldre lokaler omvandlas till moderna kontor. Flexibla arbetslösningar och en stimulerande och vacker miljö.

Carlias bidrag
Två viktiga utgångspunkter för arbetet var att hitta en samklang med byggnadens och bankens ursprung från 1800-talet och ett koncept som visar vägen in i en ny era. För att göra det mesta av lokalen har olika rum skapats som går att förändra beroende på behov. Ljudabsorbering och ljussättning hjälper medarbetarna i det dagliga arbetet samtidigt som det ger en välkomnande känsla för besökarna.

Foto: Fotograf Satu